Tallelokero tilaus- ja sopimusehdot

Verkkokauppa

Jalonom Oy (y-tunnus 24065941) vuokraa tallelokeroja toimipaikoistaan alla olevien ehtojen mukaan.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupasta siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä tilauksen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Markkinointilupa pyydetään erikseen. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Jalonom pidättää oikeuden tilauksen peruuttamiseen, jos tuotteita ei ole mahdollista myydä poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta. Poikkeuksellisia tilanteita ovat esim. järjestelmävika, minkä vuoksi verkkokaupassa ilmoitetut tuotehinnat eivät vastaa todellista hintaa, saatavuuteen liittyvät ongelmat , Jalonom ottaa yhteyttä asiakkaaseen, sopii uudet ehdot tai palauttaa asiakkaalle maksetun summan kokonaisuudessaan.

Maksupalvelutarjoaja

Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, mikä tarkoittaa, ettei kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Yrityksen toiminta on Finanssivalvonnan (Fiva) alaista.

Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830


Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Lisäksi saat valitsemasi maksunvälittäjän maksuvahvistusviestin. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Ensimmäisen käynnin yhteydessä asiakkaalle luovutetaan avaimet kuittausta vastaan. Käynti on sovittava asiakaspalvelusta puhelimitse, sähköpostitse tai paikanpäällä käymällä asiakaspalvelu pisteellä.

Tallelokero sopimusehdot

  1. Vuokraajan tiedot täytetään ensimmäisen käynnin yhteydessä tämän sopimuksen mukaisesti
  2. Lokeron tiedot täytetään ensimmäisen käynnin yhteydessä tämän sopimuksen mukaisesti

3 Soveltamisala ja tarkoitus

Jalonom Oy (y-tunnus 2406594-1, Vanha Maantie 1 02650 Espoo) vuokraa toimipisteessään olevia tallelokeroita hinnaston mukaista vuokraa vastaan näiden ehtojen mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä Jalonomin toimipisteessä.

4 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

4.1 Sopimus on voimassa sovitun määräajan.

4.2 Sovitun määräajan umpeuduttua sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei vuokraaja irtisano sopimusta päättymään vähintään 30 päivää ennen määräajan umpeutumista.

4.3 Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa heti. Vuokraajan on tehtävä irtisanominen sillä Jalonomin toimipisteellä, jolla vuokrattu lokero on sijainnut. Sopimus katsotaan irtisanotuksi, kun vuokraaja on toiminut ehdon 12.1 mukaisesti.

4.4 Jalonomilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluttua irtisanomisesta.

5 Lokeron käyttö

5.1 Lokeroon on avaimia kaksi kappaletta, ellei muuta ole sovittu. Molemmat avaimet ovat vuokraajan hallussa. Avaimista ei saa teettää kaksoiskappaleita.

5.2 Vuokraajan on ilmoitettava välittömästi lokeron avainten katoamisesta. Jos vuokraajan avain katoaa, lokero avataan vuokraajan ollessa paikalla. Avaimen katoamisen seurauksena lokeron lukot vaihdetaan. Vuokraajan on korvattava Jalonomille lukon avaamisesta ja vaihtamisesta aiheutuvat kulut.

5.3 Lokerolla voi olla vain yksi vuokraaja. Lokeron yhteiskäyttö ei ole sallittua, ellei muuta sovita.

5.4 Lokerolle pääsee Jalonomin toimipisteen aukioloaikoina.

6 Lokeron sisältö

6.1 Jalonomin vastuu

6.1.1 Jalonom vastaa siitä, että lokero täyttää sellaiset turvallisuus- ja muut edellytykset, joita tallelokeroille yleisesti asetetaan.

6.1.2 Jalonom ei vastaa lokerossa säilytettävästä omaisuudesta eikä vahingosta, joka aiheutuu omaisuuden laadusta. Jalonom ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että vuokraaja on jättänyt lokeron lukitsematta; vuokraaja on jättänyt lokeroon kuuluvan säilytyslaatikon tai lokeroon tarkoitettua omaisuutta lokeron ulkopuolelle; tai vuokraaja on kadottanut lokeron avaimen ja jättänyt ilmoittamatta katoamisesta Jalonomille.

6.1.3 Jalonom ei vastaa välillisestä vahingosta tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

6.1.4 Jalonomilla ei ole tietoa lokeron sisällöstä.

6.2 Varojen alkuperä ja vuokraajan vastuu

6.2.1 Vuokraaja vakuuttaa, että lokerossa säilytettävien varojen tai muun omaisuuden todelliseen luonteeseen tai alkuperään ei liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä.

6.2.2 Jalonomilla on oikeus välittömästi estää lokeron käyttö, milloin Jalonomilla on perusteltu syy epäillä lokerossa oleviin varoihin tai muuhun omaisuuteen liittyvän rikollisia piirteitä tai ne saattavat aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Jalonomille tai kolmannelle.

6.2.3 Lokerossa ei saa säilyttää nestettä, pilaantuvia elintarvikkeita, aseita, räjähteitä, vaaraa aiheuttavia kemikaaleja tai muuta omaisuutta, josta voi aiheutua vaaraa tai vahinkoa tiloissa oleville henkilöille tai omaisuudelle.

6.2.4 Vuokraaja on vastuussa kaikesta vahingosta ja haitasta, jonka hän tai lokeron käyttöön oikeutettu on aiheuttanut näiden ehtojen rikkomisesta.

7 Veloitus

7.1 Vuokra on maksettava etukäteen ennen sopimuskauden alkua kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisin hinnoin. Määräaikaisen sopimuksen vuokra on maksettava etukäteen koko sopimuskaudelta. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen vuokra on maksettava kuukausittain.

7.2 Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokran lisäksi myös muita toimenpiteitä hinnaston mukaisesti, jos Jalonomilla on toimenpiteisiin tämän sopimuksen mukaisesti oikeus.

7.3 Jalonomilla on oikeus muuttaa hinnastoa ennen seuraavaa vuokranmaksua.

7.4 Vuokra on mahdollista maksaa Jalonomin toimipisteellä pankkikortilla tai käteisellä, tai laskulla.

7.5 Jalonomilla on oikeus evätä pääsy lokerolle, mikäli lokeron erääntynyt vuokra on maksamatta.

7.6 Jalonomin irtisanoessa sopimuksen, Jalonom palauttaa ennakkoon maksetut vuokrat siltä ajalta, jona sopimus ei tule irtisanomisesta johtuen olemaan voimassa.

8 Jalonomin oikeus avata lokero

8.1 Jos vuokraaja on jättänyt vuokran maksamatta tai vuokrasopimus on lakannut irtisanomisen tai purkamisen takia, eikä vuokraaja ole palauttanut lokeron avaimia, Jalonomilla on oikeus kuuden kuukauden kuluttua vuokranmaksun laiminlyönnistä tai kuuden kuukauden kuluttua vuokrasopimuksen lakkaamisesta asianmukaisen viranomaisen läsnä ollessa tai muussa järjestyksessä, jonka Jalonom katsoo riittävän turvalliseksi, avata lokero ja luetteloida sen sisältö. Avaamisesta Jalonom lähettää ilmoituksen etukäteen vuokraajalle.

8.2 Kun lokero on avattu ja siellä oleva omaisuus luetteloitu, Jalonom säilyttää sen sisällön suljettuna säilytyksenä hinnaston mukaista palkkiota vastaan. Jalonomilla on oikeus hävittää arvoltaan ja merkitykseltään vähäinen omaisuus heti ja realisoida muukin omaisuus lain salliman ajan kuluttua lokeron avaamisesta.

8.3 Jalonom lähettää vuokraajalle toimipisteen muutosta kirjallisen ilmoituksen vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää aikaisemmin.

8.4 Jos Jalonomilla on syytä olettaa lokeron sisältävän Jalonomille tai jollekulle muulle vahinkoa tai haittaa aiheuttavaa omaisuutta, Jalonomilla on oikeus heti avata lokero edellä mainitussa järjestyksessä ja määrätä siellä olevasta omaisuudesta parhaaksi katsomallaan tavalla.

8.5 Lokeron avaamisesta ja luetteloinnista Jalonom perii kulut ja hinnaston mukaisen palkkion.

8.6 Jalonomilla on oikeus periä maksamaton vuokra, palkkiot sekä muut mahdolliset kulut, kuten omaisuuden myynnistä aiheutuvat kulut, muuttamalla rahaksi sopivaksi katsomallaan tavalla riittävä määrä lokerossa olleesta omaisuudesta.

8.7 Jalonomilla on oikeus pidättää lokerossa oleva omaisuus maksamattoman vuokran vakuutena, kunnes vuokraaja on maksanut erääntyneet vuokrat.

9 Vuokraajan kuoleman jälkeen

9.1 Vuokraajan kuoltua yhdelläkin kuolinpesän osakkaista on oikeus saada lokero avatuksi. Käytäessä lokerolla ensimmäisen kerran vuokraajan kuoltua, lokeron sisältö on kaikissa tapauksissa luetteloitava pöytäkirjaan. Luetteloinnin toimittaa kaksi Jalonomin edustajaa osakkaan tai osakkaiden läsnä ollessa. Lokerossa oleva suljettu kirjekuori tai muu suljettu kääre tai esine on avattava ja sen sisältö on luetteloitava.

9.2 Pöytäkirja tehdään kahtena kappaleena ja sen allekirjoittavat paikalla olleet Jalonomin edustajat sekä muut läsnä olleet. Toinen pöytäkirjoista jää Jalonomille. Pöytäkirjan laatimisesta Jalonom perii hinnaston mukaisen palkkion.

9.3 Kuolinpesän osakkaalla on oikeus saada kopioita lokerossa olevista asiakirjoista. Kopioista peritään hinnaston mukainen palkkio.

9.4 Jos osakas osoittaa Jalonomille, että hänen on välttämätöntä saada haltuunsa lokerosta asiakirjoja valvontaa, maksettavaksi erääntyneiden saamisten perintää tai muuten pakottavasta ja perustellusta syystä, Jalonomilla on oikeus luovuttaa hänelle kuittausta vastaan näiden asioiden hoitoa varten välttämättömät asiakirjat.

9.5 Lokerossa oleva testamentti voidaan luovuttaa testamentinsaajalle tiedoksiantoa varten. Testamentista otetaan tällöin lokerossa säilytettäväksi kopio merkinnöin kenelle ja milloin alkuperäinen testamentti on luovutettu. Kopioon tulee lisäksi saada luovutuksensaajan kuittaus testamentin vastaanottamisesta.

10 Edunvalvonta

Käytäessä lokerolla ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun vuokraajalle on määrätty edunvalvoja tai vuokraajan antaman valtuutuksen nojalla valtuutetun hakemuksesta on vahvistettu edunvalvontavaltuutus, lokeron sisältö on luetteloitava kohdassa 9.1 ja 9.2 mainitulla tavalla.

11 Sopimuksen purku

Jalonomilla on oikeus purkaa sopimus heti, jos vuokraaja rikkoo oleellisesti sopimuksen ehtoja.

12 Lokeron tyhjentäminen

12.1 Vuokraajan irtisanoessa sopimuksen on hänen samalla tyhjennettävä lokero, luovutettava Jalonomille lokeron avaimet sekä maksettava siihen asti erääntyneet vuokrat.

12.2 Jalonomin irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen, vuokraajan on tyhjennettävä lokero ja luovutettava lokeron avaimet kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimuksen irtisanomis- tai purkuilmoituksen lähettämisestä.

13 Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, kuten tulipalosta, vesivahingosta, sammutusjärjestelmän viasta tai luonnonmullistuksesta, tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

14 Ilmoitukset

Näissä sopimusehdoissa tarkoitetut kirjalliset ilmoitukset katsotaan sopimuksen mukaisesti tehdyiksi, kun ilmoitus on lähetetty tavallisella postilla vuokraajan ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai suullisesti suoraan vuokraajalle. Ilmoituksen katsotaan saapuneen vuokraajalle viimeistään seitsemäntenä (7) kalenteripäivänä lähettämisen jälkeen.

15 Sopimuksen muuttaminen

15.1 Jalonomilla on oikeus muuttaa lokeron ehtoja ja hinnastoa. Jalonom ilmoittaa muutoksista vuokraajalle kirjallisesti.

15.2 Vuokraajan velvollisuuksia lisäävä tai oikeuksia vähentävä ehtojen tai hinnaston muutos tulee voimaan sen kuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä vuokraajalle. Ellei vuokraaja hyväksy muutosta, hänen tulee irtisanoa vuokrasopimus ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin Jalonom palauttaa vuokran jäljellä olevalta vuokrakaudelta.

16 Sopimuksen siirto

16.1 Vuokraaja ei ole oikeutettu siirtämään lokeron vuokraoikeutta kolmannelle.

16.2 Jalonomilla on oikeus siirtää tämä sopimus tai siihen perustuvat oikeutensa tai velvoitteensa kolmannelle esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä ilmoittamalla tästä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti edellyttäen, että siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti tämän sopimuksen ehtoihin.

17 Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki

17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

17.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Henkilöasiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa, mikäli asiakkaan kotipaikka on Suomessa.

18 Allekirjoitukset

Ensimmäisen käynnin yhteydessä allekirjoitettava sopimus. Jalonom ja vuokraaja allekirjoittavat tämän Sopimuksen kahtena samansanaisena kappaleena, joista kummallekin sopijapuolelle on yksi kappale.