REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Jalonom Oy ja Jalonom Sweden AB (jäljempänä Jalonom) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.7.2018.

 1. RekisterinpitäjäJalonom ,Vanha Maantie 1, 02650 Espoo
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Kimmo Korkiakoski, asiakaspalvelu@jalonom.fi
 3. Rekisterin nimiJalonom asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • kirjanpitolaki
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)
  • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusKaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Jalonom käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia liiketoiminnassa.Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:
  • Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
  • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
  • Liiketoiminnan kehittäminen;
  • Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;
  • Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit;
  • Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelun tarjoaminen;
  • Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja Palvelun kehittämiseksi;
  • Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
  • Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen;
  • Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset;
 6. Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, henkilötunnus, Y-tunnus, LEI tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 7. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 8. EvästeetVerkkosivustomme käyttävät evästeitä jotka ovat pakollisia toiminnan kannalta, kuten sivujen optimointi, kävijäliikennemäärien seuranta ja chat toiminto. Sivustollamme on asennetuna muiden palveluntarjoajien asettamia evästeitä kuten tawk.to, Google Annalytics, Google Adwords, Facebook ja LinkedIn.Evästeet toimivat seuraavissa tarkoituksissa:
  1. Verkkosivuston käytön mahdolistavat evästeet jotka ovat pakollisia verkkosivustomme optimaalisen toiminnan kannalta. Näitä ovat sivujen optimointi, käviliikkennemäärien seuranta ja chat toiminto.
  2. Evästeet, jotka seuraavat millaista sisältöä selaat. Nämä auttavat meitä kehittämään parempaa sisältöä sivustollemme ja uutiskirjeisiin.
  3. Persointuun markkinointiin liittyvät evästeet. Nämä mahdollistavat uudelleen markkinoinnin ja kohdennetun mainonnan. Näitä ovat Googlen, Facebookin ja LinkedIn tarjoamat evästeet.Voit päättää hyväksytkö kaikkien eväste ryhmien toiminnan kerralla, vai jonkun tai joidenkin ryhmistä. Huomaathan kuitenkin että verkkosivujen käytön mahdollistavien evästeiden toiminta on hyväksyttävä käyttääksesi sivustoa.Ulkopuoliset toimijat ovat sitoutuneet tietosuoja-asetuksen mukaiseen toimintaan osaltaan.https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/https://cloud.google.com/security/gdpr/https://www.facebook.com/business/gdprhttps://privacy.linkedin.com/gdpr
 9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille palvelumme laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Tiedot voidaan siirtää kolmanne osapuolelle liiketoiminta kaupan yhteydessä.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai henkilökohtaisesti käymällä asiakaspalvelupisteessämme. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 13. Tietosuojakäytänön muutoksetVaraamme oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntömme ilman eri ilmoitusta. Voimassaoleva tietosuojakäytäntömme löytyy internetsivuiltamme.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_en_1.pdf